Kadaise įsteigtos, kaip naujosios Bernardinų bažnyčios parapinės kapinės, dabar yra respublikinės reikšmės istorijos paminklas…

Bernardinų kapinės Užupyje, Polocko gatvėje, priglaudė ne tik Bernardinų bažnyčios parapijos žmones, bet ir daug žymių lietuvių ir lenkų mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų. Kapinėse nebelaidojama nuo 1967, išskyrus išimtinius atvejus šeimos kapavietėse.

Ateistiniu sovietmečio laikotarpiu Bernardinių kapines nuo sunaikinimo išgelbėjo faktas, jog jose palaidota vieno žymiausių istorijoje budelio, bolševikų revoliucionieriaus Geležinio Felikso (Felikso Dzeržinskio) motina Elena Dzeržinskaja. Bernardinų kapinių kompleksas įtrauktas į Nacionalinį kultūros vertybių registrą.