Koks argumentas gali turėti didesnį svorį už paties nusikaltėlio prisipažinimą?

Feliksas Dzeržinskis

Bernardinų kapinės Užupyje, Polocko gatvėje, kadaise įsteigtos, kaip naujosios Bernardinų bažnyčios parapinės kapinės, priglaudė ne tik Bernardinų parapijos žmones, bet vėliau ir daug žymių lietuvių ir lenkų mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų. Bernardinų kapinių kompleksas yra respublikinės reikšmės istorinis paminklas, įtrauktas į Nacionalinį kultūros vertybių registrą. Šiose kapinėse nebelaidojama nuo 1967, išskyrus išimtinius atvejus šeimos kapavietėse.

Ateistiniu sovietmečio laikotarpiu Bernardinių kapines nuo sunaikinimo išgelbėjo faktas, jog jose palaidota vieno žymiausių istorijoje budelio, bolševikų revoliucionieriaus Felikso Dzeržinskio (Geležinio Felikso) motina Elena Dzeržinskaja.

REQUIESCAT IN PACE