Pastatyti paminklą kam nors gyvam, vadinasi, iš anksto pripažinti, kad ainiai to nepadarys…

Artūras Šopenhaueris

Bernardinų kapinės Užupyje, Polocko gatvėje, kadaise įsteigtos, kaip naujosios Bernardinų bažnyčios parapinės kapinės, priglaudė ne tik Bernardinų parapijos žmones, bet vėliau ir daug žymių lietuvių ir lenkų mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų, todėl dabar yra respublikinės reikšmės istorinis paminklas.

Ateistiniu sovietmečio laikotarpiu Bernardinių kapines nuo sunaikinimo išgelbėjo faktas, jog jose palaidota vieno žymiausių istorijoje budelio, bolševikų revoliucionieriaus Felikso Dzeržinskio (Geležinio Felikso) motina Elena Dzeržinskaja.

Bernardinų kapinių kompleksas įtrauktas į Nacionalinį kultūros vertybių registrą. Šiose kapinėse nebelaidojama nuo 1967, išskyrus išimtinius atvejus šeimos kapavietėse.

REQUIESCAT IN PACE