Anno MDCCCXI

Manoma, kad dabartinių Saulės kapinių vietoje pradėta laidoti jau XVIIIa. pradžioje, maro metu. Dokumentų, kurie padėtų nustatyti tikslią kapinių įsteigimo datą, neišliko. 1828 vizitacijos akte jos pirmą kartą buvo oficialiai pavadintos Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios parapinėmis kapinėmis. Tai buvo pagrindinės iš keliolikos šiai parapijai priklaususių kapinių ir tuo metu užėmė dviejų hektarų plotą. Visgi artimesne oficialiam įkūrimui data galėtų būti laikomi 1811-ieji, kai kapinėse buvo pastatyta centrinė koplyčia, pašventinta Šv. Vincento Pasauliečio vardu. Ją už Andžeikovičių šeimos paaukotus pinigus pastatė Laterano kanauninkų vienuolis, Vilniaus katedros prelatas J. F. Slivinskis. Tai klasicistinio stiliaus pastatas su pusapskritėmis nišomis sienose ir cilindriniais skliautais viduje. Aplink Šv. Vincento Pauliečio koplyčią išsidėstė seniausi kapai, o jos rytinėje pusėje palaidoti Vilniaus kapitulos kunigai.

XIXa. antroje pusėje kapinėse atsirado turtingų šeimų laidojimo rūsiai ir prabangūs antkapiniai paminklai įtakingiems žmonės, turėjusiems svarbų vaidmenį krašto politikoje, ekonomikoje bei kultūroje. XIXa. viduryje pastatyta klasicistinė Oginskių šeimos koplyčia. XXa. pradžioje pastatyta neo-gotikinė Prisikėlimo koplyčia (Sidorovičių ir Zavišų giminių mauzoliejus). Ypatingos architektūrinės ir sakralinės reikšmės paminklas yra XXa. pradžioje pastatyta Meištovičių šeimos neo-gotikinė mauzoliejinė koplyčia. Ji stovi kapinių gilumoje ir pietiniu fasadu remiasi į kalvos šlaitą, kurį iš abiejų jos pusių laiko atraminė siena su kapavietėmis viduje. Koplyčią puošia du smailūs bokšteliai ir aukštos, metalinės, dvivėrės durys su ornamentiškai grotuota arka viršuje. Memorialinė granito lenta, su užrašu lenkų kalba “GROBY MEYSZTOWICZOW”, pritvirtinta ant vakarinio fasado, po smailiaarkiais langais.

Kapinėse taip pat palaidoti spaustuvininkas, leidėjas Juozapas Zavadskis (1778–1838), matematikas Jonas Ptašickis (1854–1912), gydytojas ir Vilniaus Universiteto profesorius Kazimieras Karafa-Korbutas (1878–1935), Vilniaus krašto visuomenės veikėjas Danielius Alseika (1881–1936), kunigas, Lietuvos visuomenės veikėjas ir publicistas Petras Kraujalis (1882–1933), esperantininkas ir žurnalistas Stasys Kazlauskas (1901–1964), žurnalistas Jonas Karosas (1912–1975), kalbininkas profesorius Jonas Kazlauskas (1930–1970), skulptorius, tapytojas Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974), sportinio alpinizmo pradininkas Lietuvoje Feliksas Mieliauskas (1929-1959). 1945 prie kapinių prijungti 2 hektarai žemės, o pavadinimas pakeistas pagal greta esančią Saulės gatvę. 2005 Saulės kapinių kompleksas buvo įtrauktas į nacionalinį kultūros vertybių registrą.